^Powrót na górę

Godziny otwarcia

Pon. 10:00 - 16:00
Wt. 14:00 - 19:00
Śr. 8:00 - 15:00
Czw. 8:00 - 15:00
Pt. 8:00 - 13:00

O naszej bibliotece...

Początki naszej biblioteki, stworzonej od podstaw i prowadzonej przez p. Katarzynę Borowiec, sięgają roku 2002, czyli roku, w którym powstało Liceum „Radosna Nowina 2000”. Obecnie księgozbiór liczy ponad 5000 woluminów zewidencjonowanych w programie MOL Optivum. Istnieje także drugi „księgozbiór darów” liczący ok. 3000 książek zgromadzonych w oddzielnym magazynie i udostępnianych czytelnikom na równi z księgozbiorem głównym. Książki z tego zbioru pochodzą z różnych źródeł, głównie od osób prywatnych.

Oprócz książek biblioteka gromadzi czasopisma, dokumenty multimedialne (CD-ROMy, kasety wideo, kasety magnetofonowe) oraz inne materiały biblioteczne (teczki tematyczne, teczki przedmiotowe itp.). Ogromnym atutem naszej biblioteki jest to, że księgozbiór zawiera przede wszystkim nowości, nie ma tu książek zdezaktualizowanych, zbiory uzupełniane są na bieżąco w miarę potrzeb.

W ciągu kilku lat zostały skompletowane wszystkie tytuły lektur obowiązkowych i nadobowiązkowych, znajdują się one w wydzielony dziale „Lektur”. Z księgozbioru wydzielone są także działy przedmiotowe - „Przedsiębiorczość” oraz „Wychowanie do życia w rodzinie”. W działach tych znajdują się książki polecane przez nauczycieli tych przedmiotów. Osobno jest też dział beltrystyki, czyli literatury pięknej, znajdują się w nim przede wszystkim powieści bez podziału na gatunki literackie.

Na bieżąco uzupełniany jest dział dla maturzystów (również wydzielony), w którym gromadzone są książki i inne materiały pomocne w przygotowywaniu się uczniów do matury. Znajdują się tu m.in. informatory maturalne, książki z arkuszami maturalnymi, testami, zadaniami maturalnymi z poszczególnych przedmiotów, repetytoria, zbiory zadań oraz teczki tematyczne gromadzące przede wszystkim dodatkowe materiały i informacje do matury z języka polskiego a zebrane i opracowane przez p. Katarzynę Borowiec i p. Mariusza Czecha.

Biblioteka posiada rozbudowany księgozbiór podręczny gromadzący encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki tematyczne, językowe i przedmiotowe, albumy i przewodniki oraz inne wydawnictwa encyklopedyczne z różnych dziedzin wiedzy. W księgozbiorze podręcznym wydzielony jest zbiór Cracoviana, w którym zgromadzone są książki i dokumenty dotyczące regionu Małopolski.

Wydzielony jest także zbiór książek i czasopism poświęcony pontyfikatowi Jana Pawła II, zawierający zarówno literaturę biograficzną o życiu Wielkiego Polaka, jak i jego twórczość począwszy od encyklik, a na utworach literackich skończywszy.

Istnieje również osobny dział gromadzący literaturę w językach obcych, przede wszystkim w języku angielskim, ale także niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Książki i czasopisma z tego działu cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy chcą poznawać języki obce.

Pozostałe zbiory podzielone są wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Wolny dostęp do półek ułatwia poszukiwania, umożliwia uczniom bezpośredni kontakt ze zbiorami bibliotecznymi, pozwala na dowolny wybór materiałów.

Dzięki całkowicie skomputeryzowanej bibliotece istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania informacji bibliograficznej, nie tylko wg tytułów lub autorów. Istnieją również katalogi: haseł przedmiotowych, wydawnictw, klasyfikacji dziesiętnej (UKD), serii wydawniczych.

Ogromne pole do popisu daje możliwość tzw. wyszukiwania złożonego, z uwzględnieniem informacji wyszukiwawczych połączonych wybranymi spójnikami logicznymi (i/lub/w) oraz możliwością określenia rodzaju dokumentu i przedziału lat wydania, pozwalającego na wyszukiwanie wg dowolnego słowa w opisie katalogowym, dlatego wszystkie książki opracowywane są dokładnie z uwzględnieniem wszystkich elementów opisu mogących stanowić zapytanie czytelnika.

W bibliotece organizowane są zajęcia edukacyjne - w roku szkolnym 2004/2005 miał tu miejsce cykl zajęć dla klas II prowadzony przez ks. Prezesa Bronisława Sieńczaka poświęcony zagadnieniom związanym z różnymi aspektami Wiary. Przez wiele lat w bibliotece odbywały się także zajęcia z języków obcych (angielskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego).

Przy współpracy bibliotekarza i nauczycieli przedmiotów w bibliotece odbywają się także konkursy oraz lekcje pokazowe, przede wszystkim dla maturzystów, a dotyczące m. in. prezentacji przydatnych stron www, wyszukiwaniu informacji na określony temat czy sporządzaniu bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych z języka polskiego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników (zwłaszcza maturzystów i uczniów z internatu) biblioteka jest otwarta również po południu.

Copyright © 2013. Biblioteka w "Radosnej Nowinie 2000"  Rights Reserved.